Site mới ra được 1 hôm, plan dài hạn, thiết kế pro.

https://cepheus-invest.com/

Plan:
1.3% daily for 50 days
1.60 % daily for 90 days
1.80 % daily for 120 days

Min dep là 10$

Chấp nhận: AP, LR, PM, bank wire.

JOIN NOW

Request 1500% RCB: http://hyipscan.org/?a=rcb&lid=96Sẽ update payment proof sớm...